Microsoft (4338)

1,600.00
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  1,600.00/0.00
 • ช่วงระยะของวัน:
  1,600.00 - 1,600.00
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์

Microsoft ได้แตะระดับสูงสุดของราคาหุ้นที่เคยเทรดในช่วงปีที่ผ่านมา (ระยะ 52 สัปดาห์) นี่เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของหุ้นและพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต

1 / 2

ราคาย้อนหลัง หุ้น 4338

กรอบเวลา:
รายวัน
1,600.001,600.001,600.001,600.000.03K-10.36%
1,785.001,785.001,785.001,785.000.15K+78.50%
1,000.001,000.001,000.001,000.000.01K-39.69%
1,658.001,658.001,658.001,658.000.05K+231.60%
500.00500.00500.00500.000.02K0.00%
500.00500.00500.00500.000.08K-16.67%
600.00600.00600.00600.000.04K0.00%
600.00600.00600.00600.000.20K+3.45%
580.00580.00580.00580.000.02K+176.19%
210.00200.00200.00200.000.06K+162.50%
80.0080.0080.0080.000.02K-38.93%
131.0070.5070.5070.500.40K+162.00%
50.0050.0050.0050.000.10K-69.99%
166.60100.00100.00100.000.20K-60.33%
420.00425.00425.00420.000.02K+204.35%
138.00130.00130.00130.000.05K+6.15%
130.00130.00130.00130.000.01K-59.40%
320.20320.20320.20320.200.20K+1.27%
316.20171.00171.00171.001.00K-13.37%
365.00365.00365.00365.000.44K+4.29%
350.00350.00350.00350.000.28K0.00%
350.00350.00350.00350.000.30K+7.69%
325.00325.00325.00325.000.04K+1.50%
320.20320.20320.20320.200.80K-79.99%
สูงสุด: 1,785.00ต่ำสุด: 50.00ความแตกต่าง: 1,735.00ค่าเฉลี่ย: 520.63% เปลี่ยน: 0.00
 • Hey.day.111 ok
  0
  • What’s​
   0
   • Sell​ or​ buy?
    0
    • Hey.​ I.need.260
     0
     • I​ think​ about​ 260.
      0
      • Sell
       0
       • Yess333
        0
        • Ddd
         0
         • หุ้นดีน่าเก็บ น๊อ
          0
          • ปมอยากรู้ว่าผมจะได้เงินมายังไงคับ
           0