Lululemon Athletica (LULU)

แนสแด็ก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
388.05
+4.15(+1.08%)
ปิดตลาด
หลังเวลาทำการ
388.79+0.74(+0.19%)
ช่วงระยะของวัน
386.38391.71
ช่วง 52 สัปดาห์
277.50406.94
ปิดตลาดครั้งก่อน
383.9
เปิดตลาด
387.5
ช่วงระยะของวัน
386.38-391.71
ช่วง 52 สัปดาห์
277.5-406.94
ปริมาณการซื้อขาย
1,101,984
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,180,937
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
32.35%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
126,541,244
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

58.87
HDB
-0.88%
298.56
ALGN
-0.57%
74.28
FTV
+0.49%
10.330
ROIV
+1.08%

งบกำไรขาดทุน