ธนาคารกรุงไทย DRC (KTBn)

16.20
-0.10(-0.61%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    43,993,500
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    16.10/16.20
  • ช่วงระยะของวัน:
    16.00 - 16.40

ราคาย้อนหลัง หุ้น KTBn

กรอบเวลา:
รายวัน
16.2016.3016.4016.1043.99M-0.61%
16.3016.3016.4016.3020.41M0.00%
16.3016.4016.4016.2034.46M0.00%
16.3016.5016.5016.2032.04M-1.21%
16.5016.3016.5016.2041.67M+1.85%
16.2016.1016.4016.1028.41M+1.25%
16.0016.2016.2015.9052.89M-1.23%
16.2016.1016.2016.0024.22M+0.62%
16.1016.0016.1015.9037.11M+0.63%
16.0015.8016.0015.8028.60M+1.91%
15.7015.7015.9015.7035.86M0.00%
15.7015.8015.9015.6020.19M-0.63%
15.8015.8016.0015.8031.83M0.00%
15.8016.2016.3015.8089.16M-0.63%
15.9015.9016.0015.7036.67M0.00%
15.9016.0016.2015.8079.08M0.00%
15.9015.5015.9015.4064.48M+2.58%
15.5015.3015.7015.3039.23M+3.33%
15.0014.9015.1014.6036.25M+2.04%
14.7014.8015.0014.6028.89M-0.68%
14.8014.7014.8014.5028.37M0.00%
สูงสุด: 16.50ต่ำสุด: 14.50ความแตกต่าง: 2.00ค่าเฉลี่ย: 15.85% เปลี่ยน: 9.46