Korian Medica (KORI)

ปารีส
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
7.33
-0.01
(-0.20%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
7.27
7.44
ช่วง 52 สัปดาห์
6.26
17.04
ปริมาณการซื้อขาย
215,918
ปิดตลาดครั้งก่อน
7.34
เปิดตลาด
7.3
ช่วงระยะของวัน
7.27-7.44
ช่วง 52 สัปดาห์
6.26-17.04
ปริมาณการซื้อขาย
215,918
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
325,311
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-60.79%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
104,025,699
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม