น้ำตาลขอนแก่น (KSLf)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
3.50
0.00
(0.00%)
ปิดตลาด
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ช่วงระยะของวัน
3.50
3.50
ช่วง 52 สัปดาห์
3.50
3.50
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปิดตลาดครั้งก่อน
2.3
เปิดตลาด
3.5
ช่วงระยะของวัน
3.5-3.5
ช่วง 52 สัปดาห์
3.5-3.5
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
79,200
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
0%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
4,410,232,619
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นบริษัทในประเทศไทยซึ่งอยู่ในภาคการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำตาลภายใต้ชื่อ เคเอสแอล กรุ๊ป ผลิตภัณฑ์หลักแบ่งออกได้เป็นสี่ประเภท ประกอบด้วย น้ำตาลทรายดิบ, น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง, น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ผลิตสินค้าอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตน้ำตาล อาทิ กากน้ำตาล (molass), ชานอ้อย และกากหม้อรอง การดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนกันนั้น รวมถึง การบริหารจัดการท่าเรือและคลังสินค้า กลุ่มฯ ยังมีธุรกิจการผลิตเอทานอล ไบโอก๊าซ ปุ๋ยออแกนิก และกระแสไฟ ตลอดจนถึงการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงงานน้ำตาลของบริษัทตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น เลย กาญจนบุรี และชลบุรี ประเทศไทย