ธนาคารกสิกรไทย F (KBANKf)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
129.50
-0.50(-0.38%)
ข้อมูลล่าช้า

ราคาย้อนหลัง หุ้น KBANKf

กรอบเวลา
Daily
11/06/2023 - 12/04/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
129.50129.50129.50129.50-0.38%
129.50129.50129.50129.50-0.38%
130.00132.00132.00128.5031.50K0.00%
130.00132.00132.00128.5031.50K0.00%
130.00130.50130.50130.000.30K-1.52%
130.00130.50130.50130.000.30K-1.52%
132.00132.50132.50132.0025.70K-1.49%
132.00132.50132.50132.0025.70K-1.49%
134.00131.50136.00131.508.70K+1.90%
134.00131.50136.00131.508.70K+1.90%
131.50131.50131.50131.500.40K-0.38%
131.50131.50131.50131.500.40K-0.38%
132.00131.50132.00131.502.50K+0.76%
132.00131.50132.00131.502.50K+0.76%
131.00131.00131.00131.000.10K0.00%
131.00131.00131.00131.000.10K0.00%
131.00134.00134.00131.00178.90K0.00%
131.00134.00134.00131.00178.90K0.00%
131.00131.00131.00131.006.50K-0.76%
131.00131.00131.00131.006.50K-0.76%
132.00131.50132.00131.5088.90K-0.38%
132.00131.50132.00131.5088.90K-0.38%
132.50132.00132.50132.009.00K+2.32%
132.50132.00132.50132.009.00K+0.76%
131.50131.00131.50131.006.00K+1.15%
130.00130.50130.50130.000.40K-1.89%
132.50132.50132.50132.500.50K0.00%
132.50131.50133.00131.5020.10K+0.38%
132.00131.00133.00131.0065.60K-0.75%
133.00134.50134.50132.500.90K0.00%
สูงสุด
136.00
% เปลี่ยน
-2.63
ค่าเฉลี่ย
131.48
ความแตกต่าง
7.50
ต่ำสุด
128.50