JPMorgan (JPM)

118.520
-0.140(-0.12%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  6,563
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  118.520/118.700
 • ช่วงระยะของวัน:
  115.880 - 120.060
ปริมาณซื้อขายที่ผิดปกติสำหรับวันนี้

JPMorgan มีค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (หรือมากกว่า) ของค่าเฉลี่ยประจำวันของหุ้นที่เทรดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายสูงจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มใหม่ ๆ และความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีมากขึ้น

ราคาย้อนหลัง หุ้น JPM

กรอบเวลา:
รายวัน
118.520116.800120.060115.8806.56K-0.12%
118.660123.120123.220118.2601.77K-3.28%
122.680121.300122.880119.8205.98K+1.30%
121.100125.380125.780121.1005.97K-2.39%
124.060123.300125.960123.0603.99K+1.08%
122.740126.880127.080121.04023.70K-3.16%
126.740121.060126.740120.00010.41K+0.59%
126.000129.900131.680126.0002.97K-3.67%
130.800131.540132.680130.6600.90K-1.09%
132.240134.640134.820132.2201.01K-1.72%
134.560135.180135.720134.1403.37K+0.22%
134.260133.720134.260132.2200.89K+1.45%
132.340132.220134.340131.8801.05K-1.15%
133.880134.900135.160133.2202.53K-0.55%
134.620133.480134.800133.0000.30K+0.03%
134.580133.920135.000133.5001.48K+1.23%
132.940131.700133.020131.3201.23K+1.54%
130.920131.000131.880130.8000.08K+0.02%
130.900131.580131.840130.2801.67K+0.14%
130.720131.500133.300130.5801.38K-0.83%
131.820133.560133.720131.4600.64K-0.65%
สูงสุด: 135.720ต่ำสุด: 115.880ความแตกต่าง: 19.840ค่าเฉลี่ย: 128.813% เปลี่ยน: -10.672
 • Raised interest rates on loans to 4%
  0