Jasmine Intl DRC (JASt)

0.0645
0.0000(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.0000/0.0000
  • ช่วงระยะของวัน:
    0.0645 - 0.0655
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ราคาย้อนหลัง หุ้น JASt

กรอบเวลา:
รายวัน
0.06450.06550.06550.06450.00%
0.06450.06450.06500.0645+0.78%
0.06400.06400.06450.0640+1.59%
0.06300.06350.06350.0630-1.56%
0.06400.06450.06450.0640+0.79%
0.06350.06250.06400.0625+0.79%
0.06300.06400.06400.0630-0.79%
0.06350.06450.06450.0635-0.78%
0.06400.06500.06500.0640-3.03%
0.06600.06650.06650.0660-2.94%
0.06800.06900.06900.06800.00%
0.06800.06950.06950.06800.00%
0.06800.06450.06800.0645+4.62%
0.06500.06550.06550.0650+1.56%
0.06400.06450.06450.0640-1.54%
0.06500.06550.06550.0650-2.26%
0.06650.06700.06700.0665+0.76%
0.06600.06600.06600.06600.00%
0.06600.06700.06700.0660-0.75%
0.06650.06850.06850.06650.00%
0.06650.06700.06700.0665-0.75%
0.06700.06750.06800.06700.00%
สูงสุด: 0.0695ต่ำสุด: 0.0625ความแตกต่าง: 0.0070ค่าเฉลี่ย: 0.0653% เปลี่ยน: -3.7314