HP Inc (7HP)

Hamburg
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
24.06
+0.05(+0.21%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
24.0624.06
ช่วง 52 สัปดาห์
24.0130.20
ปิดตลาดครั้งก่อน
24.01
เปิดตลาด
24.06
ช่วงระยะของวัน
24.06-24.06
ช่วง 52 สัปดาห์
24.01-30.2
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
114
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-4.52%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
988,268,771
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

41.13
C
-0.17%
33.64
KHC
-0.33%
149.19
AXP
-0.69%
377.38
DE
-1.91%
64.88
OXY
-1.52%

งบกำไรขาดทุน