รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

HDFC Bank ADR (HDB)

บัวโนสไอเรส
สกุลเงิน ARS
การปฏิเสธความรับผิด
5,700.000
0.000(0.00%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น HDB

กรอบเวลา
Daily
12/18/2012 - 04/18/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
5,700.0005,700.0005,700.0005,700.0000.01K+5.27%
5,414.5005,473.5005,473.5005,414.5000.01K+1.68%
5,325.0005,350.0005,350.0005,325.0000.01K-3.54%
5,520.5005,520.5005,520.5005,520.5000.00K-2.34%
5,652.5005,652.5005,652.5005,652.500-4.19%
5,900.0005,900.0005,900.0005,900.0000.00K+1.22%
5,829.0005,829.0005,829.0005,829.000+1.20%
5,760.0005,760.0005,760.0005,760.0000.00K+2.97%
5,594.0005,587.0005,594.0005,587.0000.03K+3.32%
5,414.0005,371.5005,414.0005,370.5000.06K+3.64%
5,224.0005,178.0005,224.0005,162.5000.05K-8.05%
5,681.5005,681.5005,681.5005,681.500+0.16%
5,672.5005,708.5005,708.5005,672.5000.00K-21.63%
7,238.0007,238.0007,238.0007,238.0000.00K-3.36%
7,490.0007,490.0007,490.0007,490.0000.03K+0.70%
7,438.0007,438.0007,438.0007,438.0000.03K+9.38%
6,800.0006,800.0006,800.0006,800.0000.00K+6.58%
6,380.0006,465.0006,465.0006,380.0000.00K-16.14%
7,608.0007,608.0007,608.0007,608.0000.00K-1.27%
7,705.5007,705.5007,705.5007,705.5000.00K-1.77%
7,844.0007,829.0007,844.0007,829.0000.04K+4.15%
7,531.5007,570.0007,570.0007,531.5000.05K+0.45%
7,497.5007,487.0007,497.5007,487.0000.00K-3.80%
7,794.0007,794.0007,794.0007,794.0000.00K+4.91%
7,429.5007,429.5007,429.5007,429.5000.00K+7.50%
6,911.0006,911.0006,911.0006,911.0000.10KNaN%
158.923158.923158.923158.9231.26K+4.14%
152.600152.600152.600152.6000.65K+10.56%
138.020138.020138.020138.0200.36K+2.25%
134.980134.980134.980134.9801.47K-97.63%
สูงสุด:
7,844.000
% เปลี่ยน:
0.000
ค่าเฉลี่ย:
5,631.301
ความแตกต่าง:
7,709.020
ต่ำสุด:
134.980
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย