Entain (ENT)

ลอนดอน
สกุลเงิน GBP
การปฏิเสธความรับผิด
932.80
+7.80
(+0.84%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
924.80
942.00
ช่วง 52 สัปดาห์
896.00
1,596.50
ปริมาณการซื้อขาย
2,298,865
เสนอซื้อ/เสนอขาย
900.00 / 1,400.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
925
เปิดตลาด
935
ช่วงระยะของวัน
924.8-942
ช่วง 52 สัปดาห์
896-1,596.5
ปริมาณการซื้อขาย
2,298,865
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,565,494
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-14.11%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
638,778,388
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

2,926.0
BNZL
+0.62%
287.10
SMDS
+1.52%
1,372.50
MNDI
+0.59%
223.30
KGF
+1.69%
389.80
AV
-0.10%
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ ENT วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

งบกำไรขาดทุน