Alphabet A (ABEA)

TradeGate
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
126.60
+1.32(+1.05%)
ข้อมูลล่าช้า

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ABEA

หุ้นหุ้นที่ผมต้องการถือระยะยาว
คติ
แม่กึโลดได้แม่เอยไม่เตยส่งเงินไห้
ใครชื้อมาจาายผมได้เลย
M accartty@aol.com(bluecvis@gmail.com)
😀