โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
47.00
+0.25(+0.53%)
ข้อมูลล่าช้า

ราคาย้อนหลัง หุ้น GPSC

กรอบเวลา
Daily
11/08/2023 - 12/08/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
46.7547.0047.2546.504.90M0.00%
46.7546.5047.5046.257.47M0.00%
46.7546.2547.0046.004.22M+1.08%
46.2546.5047.0046.007.25M-1.07%
46.7546.0046.7545.2510.24M+2.75%
45.5047.2547.5045.0019.76M-4.71%
47.7546.5048.2546.5021.50M+3.80%
46.0045.5046.2545.2512.03M+2.22%
45.0043.7545.2543.2511.02M+2.27%
44.0045.0045.5043.2516.97M-2.22%
45.0046.2546.5044.7510.21M-1.64%
45.7547.5047.5045.5016.26M-4.19%
47.7548.5048.5047.256.67M-0.52%
48.0047.0048.0046.507.70M+1.59%
47.2547.5048.7547.0026.02M0.00%
47.2546.7547.2546.2512.01M+1.07%
46.7544.7547.5044.5030.93M+8.72%
43.0044.2544.2542.509.43M-1.71%
43.7543.7544.0042.759.25M0.00%
43.7542.5044.5042.0019.44M+0.57%
43.5043.2544.0042.0018.19M+1.75%
42.7541.7543.0041.5011.93M+3.64%
สูงสุด
48.75
% เปลี่ยน
13.33
ค่าเฉลี่ย
45.73
ความแตกต่าง
7.25
ต่ำสุด
41.50