Glanbia PLC (GL9)

ไอร์แลนด์
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
13.56
+0.03
(+0.22%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
13.44
13.66
ช่วง 52 สัปดาห์
9.70
14.40
ปริมาณการซื้อขาย
182,196
เสนอซื้อ/เสนอขาย
18.24 / 18.25
ปิดตลาดครั้งก่อน
13.53
เปิดตลาด
13.66
ช่วงระยะของวัน
13.44-13.66
ช่วง 52 สัปดาห์
9.7-14.4
ปริมาณการซื้อขาย
182,196
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
534,326
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
23.5%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
267,065,500
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที