Fresenius Medical Care (FMEN)

1,591.02
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    1,591.02 - 1,591.02
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์

Fresenius Medical Care ได้แตะระดับสูงสุดของราคาหุ้นที่เคยเทรดในช่วงปีที่ผ่านมา (ระยะ 52 สัปดาห์) นี่เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของหุ้นและพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต

1 / 2

ราคาย้อนหลัง หุ้น FMEN

กรอบเวลา:
รายวัน
1,591.021,591.021,591.021,591.024.41K+4.87%
1,517.201,517.201,517.201,517.204.41K-5.62%
1,607.521,607.521,607.521,607.523.49K+4.74%
1,534.781,534.781,534.781,534.780.32K-20.83%
1,938.551,938.551,938.551,938.550.76K+25.15%
1,548.951,548.951,548.951,548.954.82K+1.53%
1,525.681,525.681,525.681,525.6817.34K+0.72%
1,514.721,514.721,514.721,514.7241.68K-0.13%
1,516.641,516.641,516.641,516.642.38K-3.59%
1,573.081,573.081,573.081,573.082.33K+0.83%
1,560.201,560.201,560.201,560.200.45K+0.81%
1,547.641,547.641,547.641,547.641.68K+1.72%
1,521.521,521.521,521.521,521.521.41K+3.58%
1,468.881,468.881,468.881,468.881.42K-3.07%
1,515.431,515.431,515.431,515.432.17K+0.73%
1,504.401,504.401,504.401,504.401.48K+1.31%
1,485.021,485.021,485.021,485.021.25K-2.52%
1,523.341,523.341,523.341,523.342.22K+0.19%
1,520.391,520.391,520.391,520.391.62K+3.86%
1,463.901,463.901,463.901,463.903.26K-2.09%
1,495.141,495.141,495.141,495.140.61K+1.47%
1,473.501,473.501,473.501,473.501.73K-0.22%
1,476.691,476.691,476.691,476.693.28K+3.59%
1,425.461,425.461,425.461,425.464.05K-1.29%
1,444.121,444.121,444.121,444.122.27K-0.34%
1,449.101,449.101,449.101,449.104.21K+4.14%
1,391.471,391.471,391.471,391.473.59K+3.76%
1,341.001,341.001,341.001,341.003.94K+2.84%
1,303.931,303.931,303.931,303.931.20K+2.23%
1,275.541,275.541,275.541,275.541.28K-19.83%
สูงสุด: 1,938.55ต่ำสุด: 1,275.54ความแตกต่าง: 663.01ค่าเฉลี่ย: 1,501.83% เปลี่ยน: 0.00