Fresenius Medical Care (FMEG)

42.8900
+0.6700(+1.59%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    126,881
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    42.8800/42.9000
  • ช่วงระยะของวัน:
    42.4400 - 43.1200

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ FMEG

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Fresenius Medical Care?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)