Ford Motor (F)

11.606
+0.356(+3.16%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    5,063
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.000/0.000
  • ช่วงระยะของวัน:
    11.208 - 11.606
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ราคาย้อนหลัง หุ้น F

กรอบเวลา:
รายวัน
11.60611.21011.60611.2085.06K+3.16%
11.25011.33211.33211.2001.28K-0.32%
11.28611.75411.86611.28620.22K-3.98%
11.75411.49611.87611.45641.51K+3.38%
11.37011.18011.37011.1801.21K+0.46%
11.31810.78211.46010.72032.09K+6.29%
10.64810.68610.70410.5861.30K+1.29%
10.51210.83210.83210.5122.84K-4.70%
11.03010.69011.03010.6884.99K+3.49%
10.65810.86010.86010.53413.20K-0.65%
10.72810.73210.90210.7142.88K-0.52%
10.78410.65210.78410.6520.09K+1.83%
10.59010.50610.59010.4723.85K+0.25%
10.56410.62810.65410.5001.24K-1.91%
10.77010.84210.84210.73610.15K-0.30%
10.80210.92810.92810.8020.20K-0.70%
10.87810.80210.87810.8022.25K+0.06%
10.87210.82810.90210.8163.32K+0.76%
10.79010.91210.96010.7904.25K-0.50%
10.84410.82810.93410.8280.73K+0.35%
10.80610.53010.80610.4764.81K+2.66%
10.52610.73810.76410.48012.32K-1.94%
10.73410.52210.73410.4924.04K+0.52%
สูงสุด: 11.876ต่ำสุด: 10.472ความแตกต่าง: 1.404ค่าเฉลี่ย: 10.918% เปลี่ยน: 8.691