รับส่วนลด 40%
🔎 ดู NVDA ProTips ทั้งหมด สำหรับข้อมูลความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทันทีรับส่วนลด 40%

Ford Motor (F)

โคลัมเบีย
สกุลเงิน COP
การปฏิเสธความรับผิด
49,874.90
+2,621.90(+5.55%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น F

กรอบเวลา
Daily
08/03/2023 - 02/26/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
49,874.9049,874.9049,874.9049,874.900.87K+5.55%
49,874.9049,874.9049,874.9049,874.900.87K+5.55%
47,253.0046,326.4047,253.0046,326.400.63K+8.22%
47,253.0046,326.4047,253.0046,326.400.63K+8.22%
43,665.1043,665.1043,665.1043,665.100.34K-1.57%
44,360.0044,320.0044,360.0044,320.0010.19K+3.40%
42,900.0042,900.0042,900.0042,900.000.34K-1.02%
43,340.0043,300.0043,340.0043,300.0010.17K+0.79%
43,000.0043,000.0043,000.0043,000.000.58K+1.99%
42,160.0042,160.0042,160.0042,160.000.32K+1.74%
41,440.0041,440.0041,440.0041,440.001.30K-0.91%
41,820.0041,820.0041,820.0041,820.000.57K+4.97%
39,840.0039,840.0039,840.0039,840.000.38K-1.58%
40,480.0040,480.0040,480.0040,480.001.19K-1.84%
41,240.0041,360.0041,360.0041,200.002.01K-16.65%
49,480.0049,480.0049,480.0049,480.004.77K-1.49%
50,230.0050,230.0050,230.0050,230.000.31K-2.97%
51,770.0051,530.0051,770.0051,530.000.70K+1.57%
50,970.0050,220.0051,130.0050,220.001.28K+0.20%
50,870.0050,870.0050,870.0050,870.000.65K0.00%
50,870.0050,870.0050,870.0050,870.000.45K+3.42%
49,190.0049,190.0049,190.0049,190.000.30K+0.22%
49,080.0049,190.0049,190.0049,080.006.29K-0.75%
49,450.0049,450.0049,450.0049,450.000.49K+1.23%
48,850.0048,850.0048,850.0048,740.001.20K-0.91%
49,300.0049,390.0049,390.0049,300.001.19K+0.39%
49,110.0049,110.0049,110.0049,110.000.22K+2.27%
48,020.0048,740.0048,740.0048,020.000.69K-8.88%
52,700.0052,700.0052,700.0052,700.000.28K-1.83%
53,680.0053,680.0053,680.0053,680.000.59K+7.63%
สูงสุด:
53,680.00
% เปลี่ยน:
14.22
ค่าเฉลี่ย:
47,069.03
ความแตกต่าง:
13,840.00
ต่ำสุด:
39,840.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย