FedEx (FDX)

เม็กซิโก
สกุลเงิน MXN
การปฏิเสธความรับผิด
4,635.00
-65.39(-1.39%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
4,635.004,635.00
ช่วง 52 สัปดาห์
2,966.404,707.10
ปิดตลาดครั้งก่อน
4,700.39
เปิดตลาด
4,635
ช่วงระยะของวัน
4,635-4,635
ช่วง 52 สัปดาห์
2,966.4-4,707.1
ปริมาณการซื้อขาย
65
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
825
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
54.04%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
251,420,447
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

201.51
TEAM
+2.32%
273.00
CAT
-1.17%
64.88
OXY
-1.52%
33.64
KHC
-0.33%
140.05
TMUS
+0.25%

งบกำไรขาดทุน