Exxon Mobil (XOM-RM)

5,200.00
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    5,200.00/5,344.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    5,050.00 - 5,422.00

ราคาย้อนหลัง หุ้น XOM-RM

กรอบเวลา:
รายวัน
5,200.005,422.005,422.005,050.000.03K-4.09%
5,422.006,291.006,963.005,400.004.78K-10.20%
6,038.006,029.006,420.005,502.0019.49K+0.67%
5,998.005,933.006,006.005,859.003.21K-0.03%
6,000.005,933.006,050.005,907.003.96K+1.95%
5,885.005,871.005,978.005,837.001.33K-0.07%
5,889.006,026.006,049.005,266.006.19K-2.65%
6,049.006,249.006,321.005,902.0013.97K-2.15%
6,182.005,899.006,199.005,763.007.13K+5.77%
5,845.005,924.005,949.005,833.007.07K-1.00%
5,904.005,999.006,004.005,803.005.55K-2.12%
6,032.006,202.006,233.006,001.001.43K-3.77%
6,268.006,171.006,268.006,093.003.75K+0.92%
6,211.006,135.006,286.006,080.004.51K+1.77%
6,103.006,104.006,155.006,047.002.48K-0.72%
6,147.006,217.006,217.006,029.007.89K-0.87%
6,201.005,883.006,222.005,797.008.18K+5.44%
5,881.005,850.005,915.005,780.001.53K+0.75%
5,837.005,847.005,875.005,741.001.54K-0.09%
5,842.005,856.005,911.005,774.004.39K-0.81%
5,890.005,794.006,042.005,794.003.06K+0.05%
5,887.005,569.005,895.005,569.002.42K+2.74%
5,730.005,687.005,731.005,537.005.75K+2.49%
5,591.005,568.005,628.005,495.002.21K-1.24%
5,661.005,569.005,687.005,507.002.67K+1.14%
5,597.005,649.005,690.005,567.003.22K-0.30%
5,614.005,487.005,700.005,482.005.63K+2.39%
5,483.005,404.005,484.005,355.002.00K+2.07%
5,372.005,286.005,449.005,266.002.08K+1.24%
5,306.005,304.005,351.005,268.002.44K+2.04%
สูงสุด: 6,963.00ต่ำสุด: 5,050.00ความแตกต่าง: 1,913.00ค่าเฉลี่ย: 5,835.50% เปลี่ยน: 0.00