เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPFu)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
6.95
+0.05(+0.72%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
6.906.95
ช่วง 52 สัปดาห์
3.677.30
เสนอซื้อ/เสนอขาย
6.90 / 6.95
ปิดตลาดครั้งก่อน
6.9
เปิดตลาด
6.9
ช่วงระยะของวัน
6.9-6.95
ช่วง 52 สัปดาห์
3.67-7.3
ปริมาณการซื้อขาย
75,800
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
87,011
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
83.45%
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอราวัณ โฮเทล โกรท เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์ของกองทุนก็เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าถาวร (freehold right) ในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา ซึ่งเป็นโรงแรมในกลุ่มของแอคคอร์ โรงแรมไอบิส ป่าตอง ตั้งอยู่ในใจกลางหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โรงแรมไอบิส พัทยา ตั้งอยู่ที่ตัวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนคือ กลุ่มบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด กองทุนฯ บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

งบกำไรขาดทุน