พลังงานบริสุทธิ์ (EAn)

89.25
+1.00(+1.13%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    8,625,600
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    89.00/89.25
  • ช่วงระยะของวัน:
    87.75 - 89.25

ราคาย้อนหลัง หุ้น EAn

กรอบเวลา:
รายวัน
89.2588.0089.2588.008.63M+1.13%
88.2588.5089.5087.757.86M-0.28%
88.5089.0089.7588.506.70M-1.12%
89.5090.5090.7589.253.41M-1.38%
90.7589.2591.0088.755.92M+1.97%
89.0090.7592.0089.0025.94M-2.20%
91.0088.7591.0088.5018.33M+3.41%
88.0088.2589.0087.506.95M0.00%
88.0088.5089.0087.2512.75M-1.40%
89.2590.7590.7588.0014.84M-1.11%
90.2590.0091.0089.7515.40M-0.55%
90.7588.7591.2588.2526.15M+3.42%
87.7587.7589.0087.5010.93M+0.86%
87.0086.5087.5086.259.25M+1.16%
86.0087.0089.5085.7525.96M-0.58%
86.5086.0086.7585.2512.33M0.00%
86.5083.2586.7583.2528.22M+4.53%
82.7583.7584.2582.257.31M-1.49%
84.0084.0084.7583.506.66M+0.60%
83.5085.0085.5083.259.91M-2.05%
85.2582.0085.2581.5019.97M+3.65%
82.2582.5082.7581.254.46M-0.30%
82.5082.0082.7581.506.62M-0.60%
สูงสุด: 92.00ต่ำสุด: 81.25ความแตกต่าง: 10.75ค่าเฉลี่ย: 87.24% เปลี่ยน: 7.53