เอกชัยการแพทย์ (EKH)

ไทย
7.85
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    256,500
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    7.80/7.85
  • ช่วงระยะของวัน:
    7.80 - 7.95
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

บทวิเคราะห์ EKH