รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

Edgars Stores (EDGR)

ซิมบัมเว
สกุลเงิน ZWL
การปฏิเสธความรับผิด
465.00
0.00(0.00%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น EDGR

กรอบเวลา
Daily
02/28/2024 - 04/15/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
465.00465.00465.00465.001.50K0.00%
465.00465.00465.00465.001.50K0.00%
465.00465.00465.00465.000.50K+13.97%
465.00465.00465.00465.000.50K+13.97%
408.00408.00408.00408.0010.50K+2.00%
408.00408.00408.00408.0010.50K+2.00%
400.00365.00400.00365.0010.50K+8.70%
400.00365.00400.00365.0010.50K+8.70%
368.00368.00368.00368.0011.20K+15.00%
368.00368.00368.00368.0011.20K+15.00%
320.00320.00320.00320.000.10K+6.67%
320.00320.00320.00320.000.10K+6.67%
300.00300.00300.00300.00269.30K0.00%
300.00300.00300.00300.00269.30K0.00%
300.00310.00310.00300.0025.10K0.00%
300.00310.00310.00300.0025.10K0.00%
300.00300.00300.00300.002.60K-1.88%
300.00300.00300.00300.002.60K-1.88%
305.75340.00340.00305.7593.00K-10.07%
340.00390.00390.00340.0028.90K-2.86%
350.00350.00350.00350.0097.50K0.00%
350.00350.00350.00350.0023.50K-11.17%
394.00394.00394.00394.004.60K-0.76%
397.00397.00397.00397.003.20K-0.50%
399.00399.00399.00399.002.60K0.00%
399.00399.00399.00399.000.70K0.00%
399.00399.00399.00399.001.50K0.00%
399.00399.00399.00399.001.70K0.00%
399.00399.00399.00399.000.70K0.00%
399.00399.00399.00399.002.50K-14.19%
สูงสุด:
465.00
% เปลี่ยน:
52.09
ค่าเฉลี่ย:
372.76
ความแตกต่าง:
165.00
ต่ำสุด:
300.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย