Dice Sport&Casual Wear (DSCW)

อียิปต์
สกุลเงิน EGP
การปฏิเสธความรับผิด
0.417
0.000
(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า
กำไรที่คาดว่าจะได้รับใน 5 วัน
ช่วงระยะของวัน
0.415
0.429
ช่วง 52 สัปดาห์
0.240
0.579
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.426
เปิดตลาด
0.428
ช่วงระยะของวัน
0.415-0.429
ช่วง 52 สัปดาห์
0.24-0.579
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
41,401,480
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
22.99%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,786,644,781
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ผู้คนยังดูสิ่งนี้