เดนทัล คอร์ปอเรชั่น DRC (Dmn)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
5.60
-0.30(-5.08%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
5.605.90
ช่วง 52 สัปดาห์
4.387.90
เสนอซื้อ/เสนอขาย
5.60 / 5.65
ปิดตลาดครั้งก่อน
5.9
เปิดตลาด
5.9
ช่วงระยะของวัน
5.6-5.9
ช่วง 52 สัปดาห์
4.38-7.9
ปริมาณการซื้อขาย
3,922,200
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,428,464
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-12.59%
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) DRC

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทยที่ให้บริการทางทันตกรรมครบวงจร บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินงานศูนย์บริการทางทันตกรรมและคลีนิคทันตกรรมภายใต้ชื่อ ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) คลินิกทันตกรรม เดนทัล ซิกเนเจอร์ และคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ บริการของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเพื่อความงาม ทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมปริทันต์ การผ่าตัดช่องปากและทันตกรรมป้องกัน บริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงบริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ จำกัดและบริษัท เดนทัล ออล (ประเทศไทย) จำกัด

งบกำไรขาดทุน