Delta Air Lines (DAL)

39.02
-0.36(-0.91%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    5,335,918
  • ช่วงระยะของวัน:
    38.62 - 39.51
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    27.20 - 46.27

ภาพรวมของ DAL

ปิดตลาดครั้งก่อน
39.38
ช่วงระยะของวัน
38.62-39.51
รายรับ
46.23B
เปิดตลาด
39.43
ช่วง 52 สัปดาห์
27.2-46.27
EPS
2.07
ปริมาณการซื้อขาย
5,335,918
มูลค่าตลาด
24.96B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
9,882,981
อัตราส่วน P/E
18.85
Beta
1.22
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
1.7%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
640,013,818
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
12 เม/ย/ 2566
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Delta Air Lines?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ข่าว Delta Air Lines Inc

ประวัติบริษัท Delta Air Lines Inc

ประวัติบริษัท Delta Air Lines Inc

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
83000

ราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย50.94 (+30.54% ขาขึ้น (upside))
สูงสุด81.00
ต่ำสุด40.00
ราคา39.02
จำนวนของนักวิเคราะห์16
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ซื้อ
เป้าหมายราคารอบ 12 เดือนของนักวิเคราะห์

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายซื้อซื้อซื้อซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายขายทันทีซื้อทันทีซื้อ
สรุปขายทันทีถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ซื้อทันทีซื้อ