รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

Credit Suisse (CSGN)

สวิตเซอร์แลนด์
สกุลเงิน CHF
การปฏิเสธความรับผิด
0.82
0.00(0.00%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น CSGN

กรอบเวลา
Daily
04/27/2023 - 03/04/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
0.820.810.820.8141.89M+1.23%
0.810.800.820.8019.62M0.00%
0.810.820.820.8120.92M+1.25%
0.800.810.810.808.04M-1.23%
0.810.800.810.8025.11M+1.25%
0.800.800.820.8016.25M+1.27%
0.790.770.800.7713.45M+1.28%
0.780.760.780.7619.58M+4.00%
0.750.770.780.75220.96M-2.60%
0.770.780.790.7723.86M-1.28%
0.780.780.790.7712.54M-1.27%
0.790.790.790.786.24M-1.25%
0.800.790.800.792.76M0.00%
0.800.800.800.800.00%
0.800.790.800.799.45M+1.27%
0.790.780.810.7822.94M+2.60%
0.770.750.770.759.60M+1.32%
0.760.760.770.7613.25M-1.30%
0.770.770.770.764.08M0.00%
0.770.760.770.764.46M+1.32%
0.760.770.770.7513.77M0.00%
0.760.780.780.767.42M-2.56%
0.780.770.780.771.87M0.00%
0.780.770.780.773.18M0.00%
0.780.740.780.749.77M+5.41%
0.740.760.760.7315.49M-3.90%
0.770.780.780.768.55M-1.28%
0.780.800.800.7812.68M-2.50%
0.800.780.800.7810.25M+1.27%
0.790.780.800.789.21M-3.66%
สูงสุด:
0.82
% เปลี่ยน:
0.00
ค่าเฉลี่ย:
0.78
ความแตกต่าง:
0.09
ต่ำสุด:
0.73
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย