Credit Suisse (CSGN)

4.14
+0.07(+1.77%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    11,077,982
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    4.14/4.14
  • ช่วงระยะของวัน:
    4.04 - 4.20
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

Credit Suisse ได้แตะระดับต่ำสุดของราคาหุ้นที่เคยเทรดในช่วงปีที่ผ่านมา (ระยะ 52 สัปดาห์) นี่เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของหุ้นและพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต

ภาพรวมของ CSGN

ปิดตลาดครั้งก่อน
4.07
ช่วงระยะของวัน
4.04-4.2
รายรับ
10.7B
เปิดตลาด
4.07
ช่วง 52 สัปดาห์
4.04-10.17
EPS
-1.38
ปริมาณการซื้อขาย
11,077,982
มูลค่าตลาด
10.81B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.05
(1.23%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
10,397,292
อัตราส่วน P/E
-3.72
Beta
1.57
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-55.71%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
2,610,759,241
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
26 ต/ค/ 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Credit Suisse?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ข่าว Credit Suisse Group AG

ประวัติบริษัท Credit Suisse Group AG

ประวัติบริษัท Credit Suisse Group AG

อุตสาหกรรม
ตลาดทุน
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
50110

ราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย7.20 (+73.85% ขาขึ้น (upside))
สูงสุด13
ต่ำสุด5.5
ราคา4.14
จำนวนของนักวิเคราะห์19
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ถือหุ้นไว้
เป้าหมายราคารอบ 12 เดือนของนักวิเคราะห์

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายทันทีขายทันทีขายทันที