ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม
ปิด

คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
0.43 -0.01    -2.27%
13/05 - ปิดตลาด. สกุลเงิน THB ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  ไทย
ISIN:  TH0605010Z06 
 • ปริมาณการซื้อขาย : 10,430,800
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 0.43 / 0.44
 • ช่วงระยะของวัน: 0.42 - 0.45
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ 0.43 -0.01 -2.27%
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
2021
31/03
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 12054.71 21780.47 19791.71 20292.09
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 971.92 244.88 254.53 333.1
เงินสด 971.92 244.88 254.53 333.1
เงินสดและรายการเทียบเท่า - - - -
การลงทุนระยะสั้น - - - -
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 1089.91 906.05 1210.1 1363.06
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 398.34 414.29 958.79 1003.07
สินค้าคงคลังรวม 8435.87 8658.37 8382.01 8552.35
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 189.71 362.02 459.27 539.54
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 1367.31 11609.15 9485.79 9504.04
สินทรัพย์รวม 21563.84 29315.4 26650.24 27087.92
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 1781.95 1789.2 2109.15 2082.63
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น - - - -
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด - - - -
ค่าความนิยม, สุทธิ 3614.38 3614.38 3614.38 3614.38
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 11.55 11.63 10.96 15.1
การลงทุนระยะยาว 2091.09 2064.74 1032.14 989.86
ตั๋วรับเงิน 2000 45.16 43.95 42.61
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 10.16 9.82 47.96 51.26
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม - - - -
หนี้สินหมุนเวียนรวม 16417.71 24744.18 21898.68 16594.1
เจ้าหนี้การค้า 7470.21 12676 11986.81 6445.37
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 570.5 1416.55 1262.2 1053.8
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 2405.77 2515.65 2505.72 2510
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 1803.26 1875.99 1872.11 2152.73
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 4167.97 6259.99 4271.83 4432.2
หนี้สินรวม 17476.88 25694.22 22791.17 22853.56
หนี้สินระยะยาวรวม 355.65 553.7 303.45 258.14
หนี้สินระยะยาว - 69.09 67.27 21.75
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 355.65 484.61 236.18 236.39
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 703.25 616.86 352.93 299.12
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -38.01 -282.67 61.39 191.76
หนี้สินอื่นๆ, รวม 38.27 62.15 174.73 5510.44
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4086.97 3621.18 3859.07 4234.36
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 5042.34 5042.34 5042.34 5042.34
ส่วนเกินทุน - - - -
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) -781.46 -1229.62 -975.38 -553.66
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ - - - -
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว -92.93 -121.63 -111.59 -125.59
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม -80.98 -69.92 -96.3 -128.73
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 21563.84 29315.4 26650.24 27087.92
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 8266.13 8266.13 8266.13 8266.13
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน THB (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ CGD

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล