Citigroup (C)

989.99
-31.77(-3.11%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    4,348
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    982.00/990.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    985.00 - 1,019.00

ภาพรวมของ C

ปิดตลาดครั้งก่อน
1,021.76
ช่วงระยะของวัน
985-1,019
รายรับ
-
เปิดตลาด
1,019
ช่วง 52 สัปดาห์
909.22-1,606.35
EPS
-
ปริมาณการซื้อขาย
4,348
มูลค่าตลาด
1.92T
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
2.04
(4.13%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
28,966
อัตราส่วน P/E
-
Beta
-
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-34.83%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,941,920,542
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Citigroup?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว Citigroup Inc

บทวิเคราะห์ Citigroup Inc

ประวัติบริษัท Citigroup Inc

ประวัติบริษัท Citigroup Inc

อุตสาหกรรม
ธนาคาร
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
228000

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายถือหุ้นไว้ขายทันทีขายขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อถือหุ้นไว้ขายถือหุ้นไว้ขายทันที
สรุปถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายทันทีถือหุ้นไว้ขายทันที