Citigroup DRC (C)

4,503.000
-72.500(-1.58%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    41
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    4,485.500/4,501.500
  • ช่วงระยะของวัน:
    4,479.500 - 4,514.000

ราคาย้อนหลัง หุ้น C

กรอบเวลา:
รายวัน
4,494.0004,511.0004,514.0004,479.5000.05K-1.57%
4,565.5004,450.0004,620.0004,450.0001.93K+3.58%
4,407.5004,297.0004,420.5004,293.5002.35K+1.99%
4,321.5004,394.5004,401.5004,291.0002.09K-0.38%
4,338.0004,395.5004,395.5004,300.0002.64K-2.55%
4,451.5004,400.0004,459.5004,387.5001.87K+2.10%
4,360.0004,444.5004,445.5004,285.0003.56K-2.24%
4,460.0004,539.0004,565.0004,398.00011.17K-3.04%
4,600.0004,703.0004,707.0004,510.0006.19K-3.18%
4,751.0004,740.5004,780.0004,720.0001.09K-0.20%
4,760.5004,738.0004,855.0004,735.0001.56K-0.09%
4,765.0004,882.0004,882.0004,709.5001.26K-2.22%
4,873.0004,827.0004,895.0004,800.0001.85K+0.84%
4,832.5004,742.0004,848.0004,742.0000.84K+0.89%
4,790.0004,670.0004,821.0004,631.0001.03K+4.51%
4,583.5004,578.0004,594.0004,494.5005.67K-0.40%
4,602.0004,683.0004,683.0004,552.5007.67K-2.93%
4,741.0004,806.5004,841.0004,734.0001.44K-0.48%
4,764.0004,779.5004,826.0004,755.0001.95K+0.65%
4,733.0004,615.0004,733.0004,615.0001.50K+3.45%
4,575.0004,588.0004,593.5004,542.0001.29K+0.48%
4,553.0004,600.0004,600.0004,515.0005.68K-1.02%
4,600.0004,721.0004,750.0004,550.0000.10K-2.56%
สูงสุด: 4,895.000ต่ำสุด: 4,285.000ความแตกต่าง: 610.000ค่าเฉลี่ย: 4,605.283% เปลี่ยน: -4.808