Citigroup (C)

794.25
-15.40(-1.90%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    3,462
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    790.01/803.57
  • ช่วงระยะของวัน:
    782.51 - 803.75
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

Citigroup ได้แตะระดับต่ำสุดของราคาหุ้นที่เคยเทรดในช่วงปีที่ผ่านมา (ระยะ 52 สัปดาห์) นี่เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของหุ้นและพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต

1 / 2

ราคาย้อนหลัง หุ้น C

กรอบเวลา:
รายวัน
794.25803.75803.75782.513.46K-1.90%
809.65825.00825.00806.351.25K-0.87%
816.78840.00858.49815.000.86K-2.77%
840.02853.00853.00840.021.41K+0.50%
835.83845.01845.01830.661.20K-3.95%
870.18846.00870.21845.001.40K+2.47%
849.23857.00870.21839.852.18K-3.50%
880.00880.00892.50870.2129.70K+3.02%
854.17860.00871.19846.004.96K-2.97%
880.27880.00908.79869.000.76K-0.31%
883.00907.00907.00883.000.10K-2.59%
906.50915.00915.00906.500.02K-2.00%
925.00932.00932.00925.003.34K-2.09%
944.70940.00944.70940.000.26K+0.51%
939.90938.75939.90933.014.55K-0.54%
944.99920.00944.99920.003.76K-0.23%
947.19925.00947.19919.000.16K+1.87%
929.83929.96933.00925.310.50K-0.01%
929.96930.00935.44925.350.61K+0.32%
สูงสุด: 947.19ต่ำสุด: 782.51ความแตกต่าง: 164.68ค่าเฉลี่ย: 883.23% เปลี่ยน: -14.32