ปลดล็อคข้อมูลพรีเมียม: ส่วนลดสูงสุดถึง 50% InvestingProรับส่วนลด

Citigroup (C)

โคลัมเบีย
สกุลเงิน COP
การปฏิเสธความรับผิด
247,740.00
+740.00(+0.30%)
ข้อมูลล่าช้า

ราคาย้อนหลัง หุ้น C

กรอบเวลา
Daily
08/03/2023 - 06/25/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
247,740.00244,000.00247,740.00244,000.001.22K+0.30%
247,740.00244,000.00247,740.00244,000.001.22K+0.30%
247,000.00247,000.00247,000.00247,000.000.09K-1.16%
249,900.00249,900.00249,900.00249,900.000.10K+1.59%
246,000.00246,000.00246,000.00246,000.000.18K+0.71%
244,260.00244,260.00244,260.00244,260.000.05K+7.37%
227,500.00229,840.00229,840.00227,500.000.21K+1.65%
223,800.00223,800.00223,800.00223,800.002.38K+1.32%
220,880.00220,880.00220,880.00220,880.000.05K+10.77%
199,400.00199,400.00199,400.00199,400.0022.12K-2.25%
204,000.00204,000.00204,000.00204,000.000.11K+7.37%
190,000.00190,000.00190,000.00190,000.000.06K+3.84%
182,980.00182,980.00182,980.00182,980.000.12K-0.72%
184,300.00184,200.00184,300.00184,200.000.25K+4.42%
176,500.00176,000.00176,500.00176,000.000.28K+4.19%
169,400.00169,400.00169,400.00169,400.000.21K0.00%
169,400.00169,400.00169,400.00169,400.000.30K-1.11%
171,300.00171,300.00171,300.00171,300.000.10K+3.42%
165,630.00165,630.00165,630.00165,630.000.31K+5.16%
157,500.00157,500.00157,500.00157,500.000.10K-3.20%
162,710.00162,600.00162,710.00162,000.000.58K-0.59%
163,670.00165,200.00165,200.00163,670.000.60K-1.11%
165,500.00165,500.00165,500.00165,500.000.13K-2.27%
169,340.00169,210.00169,340.00169,210.003.20K-0.97%
171,000.00171,000.00171,000.00171,000.000.12K+2.58%
166,700.00166,700.00166,700.00166,700.000.06K-5.13%
175,720.00175,720.00175,720.00175,720.000.05K-2.56%
180,330.00181,000.00181,000.00180,330.000.19K-3.40%
186,680.00186,680.00186,680.00186,680.000.13K-2.58%
191,630.00191,630.00191,630.00191,630.000.05K-22.65%
สูงสุด:
249,900.00
% เปลี่ยน:
0.30
ค่าเฉลี่ย:
195,283.67
ความแตกต่าง:
92,400.00
ต่ำสุด:
157,500.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย