Citigroup (CCL)

45,520.00
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    14
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    41,385.00 - 41,385.00

ราคาย้อนหลัง หุ้น CCL

กรอบเวลา:
รายวัน
45,520.0045,520.0041,385.0041,385.000.01K0.00%
45,520.0045,520.0041,385.0041,385.000.01K0.00%
45,520.0045,520.0040,561.0040,561.000.01K0.00%
45,520.0045,520.0040,561.0040,561.000.01K0.00%
45,520.0045,520.0045,520.0045,520.000.20K-6.14%
48,500.0048,500.0042,918.0042,918.000.01K0.00%
48,500.0048,500.0038,321.0038,321.000.01K0.00%
48,500.0043,400.0043,400.0043,400.000.03K0.00%
48,500.0048,500.0044,342.0044,342.000.01K0.00%
48,500.0048,500.0044,900.0044,900.000.00K0.00%
48,500.0047,160.0047,160.0047,160.000.06K0.00%
48,500.0048,500.0046,840.0046,840.000.01K0.00%
48,500.0048,500.0048,500.0048,500.000.21K+4.54%
46,395.0046,390.0046,400.0046,390.000.21K-16.15%
55,331.0055,331.0042,154.0042,154.000.01K0.00%
55,331.0043,802.0043,802.0043,802.000.04K0.00%
55,331.0055,331.0055,331.0055,331.000.00K0.00%
55,331.0044,562.0044,562.0044,562.000.00K0.00%
55,331.0046,410.0047,055.0046,410.000.01K0.00%
55,331.0048,290.0048,290.0047,420.000.00K0.00%
55,331.0048,824.0048,824.0048,824.000.00K0.00%
55,331.0048,899.0048,899.0048,899.000.00K0.00%
55,331.0055,426.0055,426.0055,426.000.00K0.00%
55,331.0052,639.0052,639.0052,639.000.05K0.00%
55,331.0052,983.0052,983.0052,983.000.00K0.00%
55,331.0052,480.0052,480.0052,480.000.01K0.00%
55,331.0055,520.0055,520.0055,520.000.01K0.00%
55,331.0052,504.0052,504.0052,504.000.02K0.00%
55,331.0053,086.0053,086.0053,086.000.00K0.00%
55,331.0052,490.0052,490.0052,490.000.00K+21.55%
สูงสุด: 55,520.00ต่ำสุด: 38,321.00ความแตกต่าง: 17,199.00ค่าเฉลี่ย: 51,576.37% เปลี่ยน: 0.00