Citigroup (CCL)

48,500.00
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    5
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    46,840.00 - 46,840.00

ราคาย้อนหลัง หุ้น CCL

กรอบเวลา:
รายวัน
48,500.0048,500.0046,840.0046,840.000.01K0.00%
48,500.0048,500.0046,840.0046,840.000.01K0.00%
48,500.0048,500.0048,500.0048,500.000.21K+4.54%
48,500.0048,500.0048,500.0048,500.000.21K+4.54%
46,395.0046,390.0046,400.0046,390.000.21K-16.15%
46,395.0046,390.0046,400.0046,390.000.21K-16.15%
55,331.0055,331.0042,154.0042,154.000.01K0.00%
55,331.0043,802.0043,802.0043,802.000.04K0.00%
55,331.0055,331.0055,331.0055,331.000.00K0.00%
55,331.0044,562.0044,562.0044,562.000.00K0.00%
55,331.0046,410.0047,055.0046,410.000.01K0.00%
55,331.0048,290.0048,290.0047,420.000.00K0.00%
55,331.0048,824.0048,824.0048,824.000.00K0.00%
55,331.0048,899.0048,899.0048,899.000.00K0.00%
55,331.0055,426.0055,426.0055,426.000.00K0.00%
55,331.0052,639.0052,639.0052,639.000.05K0.00%
55,331.0052,983.0052,983.0052,983.000.00K0.00%
55,331.0052,480.0052,480.0052,480.000.01K0.00%
55,331.0055,520.0055,520.0055,520.000.01K0.00%
55,331.0052,504.0052,504.0052,504.000.02K0.00%
55,331.0053,086.0053,086.0053,086.000.00K0.00%
55,331.0052,490.0052,490.0052,490.000.00K0.00%
55,331.0052,860.0052,860.0052,860.000.00K0.00%
55,331.0055,331.0055,331.0055,331.000.16K-3.36%
57,255.0057,430.0057,430.0057,430.000.00K0.00%
57,255.0054,680.0054,680.0054,680.000.00K0.00%
57,255.0056,038.0056,038.0056,038.000.00K0.00%
57,255.0057,100.0057,100.0056,830.000.01K0.00%
57,255.0051,530.0051,530.0051,530.000.01K0.00%
57,255.0049,830.0049,830.0049,830.000.00K+18.05%
สูงสุด: 57,430.00ต่ำสุด: 42,154.00ความแตกต่าง: 15,276.00ค่าเฉลี่ย: 54,209.27% เปลี่ยน: -12.35