Citigroup (C-RM)

4,450.00
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    4,404.00 - 4,451.00

ราคาย้อนหลัง หุ้น C-RM

กรอบเวลา:
รายวัน
4,450.004,404.004,451.004,404.000.01K+1.04%
4,404.005,121.005,121.004,320.000.19K-12.83%
5,052.005,000.005,100.004,950.000.41K+2.06%
4,950.004,931.004,959.004,920.000.05K+0.41%
4,930.005,047.005,100.004,912.000.46K-2.32%
5,047.005,031.005,084.005,000.000.56K-0.28%
5,061.005,081.005,112.005,043.000.44K-0.49%
5,086.005,137.005,164.005,059.002.76K-1.68%
5,173.005,027.005,266.005,027.000.40K+2.07%
5,068.005,067.005,121.005,043.000.40K-0.14%
5,075.005,044.005,077.005,026.001.33K+1.04%
5,023.004,992.005,116.004,988.000.73K-0.32%
5,039.005,018.005,040.004,952.000.32K-0.06%
5,042.004,961.005,045.004,870.000.48K+0.80%
5,002.005,029.005,065.004,987.000.57K-0.83%
5,044.005,093.005,102.005,000.000.08K-1.43%
5,117.005,021.005,123.004,960.000.29K+1.49%
5,042.005,018.005,042.004,937.000.58K+0.64%
5,010.004,997.005,010.004,880.001.45K-0.06%
5,013.005,127.005,127.004,981.000.90K-1.90%
5,110.005,047.005,276.005,001.001.65K+1.01%
5,059.004,865.005,060.004,842.002.27K+3.06%
4,909.004,895.004,963.004,777.001.37K+0.29%
4,895.004,922.004,972.004,862.000.49K-1.81%
4,985.004,897.004,996.004,886.001.04K+1.42%
4,915.005,001.005,035.004,890.000.62K-2.09%
5,020.005,138.005,138.005,011.000.61K-1.45%
5,094.005,200.005,241.004,943.005.45K-2.26%
5,212.005,011.005,212.005,010.001.37K+3.66%
5,028.005,046.005,100.005,000.001.69K+12.99%
สูงสุด: 5,276.00ต่ำสุด: 4,320.00ความแตกต่าง: 956.00ค่าเฉลี่ย: 4,995.17% เปลี่ยน: 0.00