Choil Aluminum (018470)

โซล
สกุลเงิน KRW
การปฏิเสธความรับผิด
3,270
-315
(-8.79%)
ปิดตลาด
ปริมาณซื้อขายที่ผิดปกติสำหรับวันนี้
ช่วงระยะของวัน
3,260
3,640
ช่วง 52 สัปดาห์
1,485
3,870
ปริมาณการซื้อขาย
11,870,731
ปิดตลาดครั้งก่อน
3,585
เปิดตลาด
3,630
ช่วงระยะของวัน
3,260-3,640
ช่วง 52 สัปดาห์
1,485-3,870
ปริมาณการซื้อขาย
11,870,731
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
4,546,490
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
45.01%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
126,631,721
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

498,500
086520
0.00%
31,050
095500
-0.64%
49,850
005420
-0.50%
78,500
001570
-0.63%