เจริญโภคภัณฑ์อาหาร DRC (CPFn)

26.00
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    14,958,300
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    25.75/26.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    25.75 - 26.25

ราคาย้อนหลัง หุ้น CPFn

กรอบเวลา:
รายวัน
26.0026.0026.2525.7511.02M0.00%
26.0026.2526.2526.007.74M-0.95%
26.2526.2526.5026.0010.36M0.00%
26.2526.0026.2525.7522.56M0.00%
26.2526.0026.2526.0014.34M-0.94%
26.5026.2526.5026.0019.51M+0.95%
26.2525.2526.2525.2534.20M+2.94%
25.5025.2525.5025.0013.84M+2.00%
25.0024.9025.0024.6019.94M+0.81%
24.8025.0025.2524.8011.50M-0.80%
25.0025.0025.2524.9019.51M0.00%
25.0025.2525.2525.004.96M-0.99%
25.2525.0025.2525.003.67M0.00%
25.2525.2525.5025.007.55M0.00%
25.2525.0025.5025.005.63M+1.00%
25.0025.5025.5025.0014.30M-0.99%
25.2525.5025.7525.258.02M0.00%
25.2525.5025.5025.005.75M+1.00%
25.0025.0025.5025.0021.79M-0.99%
25.2525.2525.2525.0016.47M+1.00%
สูงสุด: 26.50ต่ำสุด: 24.60ความแตกต่าง: 1.90ค่าเฉลี่ย: 25.51% เปลี่ยน: 4.00