CEZ as (CEZP)

1,090.00
+10.00(+0.93%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    211,185
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    1,082.00 - 1,100.00

ราคาย้อนหลัง หุ้น CEZP

กรอบเวลา:
รายวัน
1,090.001,084.001,100.001,082.00211.19K+0.93%
1,080.001,099.001,105.001,075.00221.41K-1.73%
1,099.001,086.001,109.001,083.00224.86K+2.14%
1,076.001,067.001,088.001,041.00307.42K+3.46%
1,040.001,045.001,050.001,031.00195.90K+0.19%
1,038.001,044.001,049.001,031.00114.32K-0.67%
1,045.001,042.001,054.001,029.00150.29K+0.38%
1,041.001,020.001,054.001,017.00324.85K+2.46%
1,016.001,015.001,016.00978.00670.38K0.00%
1,016.001,051.001,057.001,015.00437.27K-7.04%
1,093.001,106.001,106.001,071.00454.27K+0.18%
1,091.001,130.001,136.001,091.00137.65K-3.71%
1,133.001,099.001,138.001,096.00441.23K+3.00%
1,100.001,079.001,100.001,056.00251.79K+2.80%
1,070.001,076.001,099.001,055.00197.59K-1.92%
1,091.001,092.001,098.001,059.00145.33K-1.00%
1,102.001,103.001,115.001,080.00213.72K-0.09%
1,103.001,123.001,131.001,093.00249.25K-1.96%
1,125.001,092.001,125.001,088.00509.22K+2.27%
1,100.001,064.001,115.001,061.00366.85K+4.66%
1,051.001,035.001,055.001,030.00313.76K+2.64%
1,024.001,020.001,025.001,007.00178.50K+0.10%
1,023.001,042.001,045.001,023.00163.43K-1.54%
สูงสุด: 1,138.00ต่ำสุด: 978.00ความแตกต่าง: 160.00ค่าเฉลี่ย: 1,071.61% เปลี่ยน: 4.91