Cal-Maine (CALM)

แนสแด็ก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
48.27
-0.36(-0.74%)
ปิดตลาด
หลังเวลาทำการ
49.00+0.73(+1.51%)
กำไรที่คาดว่าจะได้รับใน 9 วัน
ช่วงระยะของวัน
48.1548.98
ช่วง 52 สัปดาห์
43.2965.32
ปิดตลาดครั้งก่อน
48.63
เปิดตลาด
48.57
ช่วงระยะของวัน
48.15-48.98
ช่วง 52 สัปดาห์
43.29-65.32
ปริมาณการซื้อขาย
489,130
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
737,420
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-20.31%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
48,983,430
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

17.47
VFC
-1.02%
66.28
DAC
+0.36%
21.550
ARLP
+0.61%
46.59
DVN
+0.39%
681.48
GWW
-0.14%

งบกำไรขาดทุน