BP (BP)

1,767.000
+42.500(+2.46%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    168
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    1,751.500/1,766.000
  • ช่วงระยะของวัน:
    1,750.000 - 1,768.500
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ราคาย้อนหลัง หุ้น BP

กรอบเวลา:
รายวัน
1,765.0001,750.0001,768.5001,750.0000.33K+2.35%
1,724.5001,739.0001,740.5001,689.0000.41K+1.44%
1,700.0001,750.0001,765.5001,700.0000.79K-1.05%
1,718.0001,699.0001,742.0001,685.0000.37K-1.07%
1,736.5001,716.0001,740.5001,689.5001.45K+1.97%
1,703.0001,645.0001,715.0001,645.0001.84K+3.84%
1,640.0001,700.0001,713.0001,574.0002.72K-2.67%
1,685.0001,850.0001,850.0001,672.0000.83K-6.36%
1,799.5001,870.5001,889.0001,737.0000.86K-6.62%
1,927.0001,869.0002,000.0001,865.5005.73K+3.10%
1,869.0001,860.0001,894.0001,833.5000.58K+0.35%
1,862.5001,797.0001,862.5001,782.0001.02K+4.25%
1,786.5001,900.0001,900.0001,773.0000.23K-3.33%
1,848.0001,736.0001,878.0001,731.5007.05K+4.82%
1,763.0001,731.0001,763.0001,727.5000.34K+1.38%
1,739.0001,687.0001,739.0001,687.0001.02K+4.16%
1,669.5001,655.0001,672.5001,648.0000.41K+4.21%
1,602.0001,582.5001,602.0001,582.5000.22K+4.23%
1,537.0001,492.5001,548.0001,492.0000.66K-2.78%
1,581.0001,569.5001,581.0001,547.5000.13K+0.73%
1,569.5001,594.0001,617.0001,569.5000.33K-4.99%
1,652.0001,668.0001,670.0001,600.0000.43K-1.37%
สูงสุด: 2,000.000ต่ำสุด: 1,492.000ความแตกต่าง: 508.000ค่าเฉลี่ย: 1,721.705% เปลี่ยน: 5.373