รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

Boeing (BA)

BIVA
สกุลเงิน MXN
การปฏิเสธความรับผิด
2,909.95
-62.99(-2.12%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น BA

กรอบเวลา
Daily
03/12/2024 - 04/12/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
2,909.952,971.002,971.002,910.000.15K-2.12%
2,909.952,971.002,971.002,910.000.15K-2.12%
2,972.942,996.002,996.002,996.000.02K-1.56%
2,972.942,996.002,996.002,996.000.02K-1.56%
3,020.023,047.813,047.813,020.020.08K-0.91%
3,020.023,047.813,047.813,020.020.08K-0.91%
3,047.813,083.003,100.003,047.800.06K-0.10%
3,047.813,083.003,100.003,047.800.06K-0.10%
3,051.003,103.003,103.003,103.000.18K-1.68%
3,051.003,103.003,103.003,103.000.18K-1.68%
3,103.003,121.003,121.003,121.000.52K-1.80%
3,103.003,121.003,121.003,121.000.52K-1.80%
3,160.003,154.963,224.983,154.960.09K+0.65%
3,160.003,154.963,224.983,154.960.09K+0.65%
3,139.523,150.003,150.003,150.000.01K-0.03%
3,139.523,150.003,150.003,150.000.01K-0.03%
3,140.363,163.233,163.233,126.000.26K-1.25%
3,140.363,163.233,163.233,126.000.26K-1.25%
3,180.023,202.003,203.003,195.090.80K+1.31%
3,180.023,202.003,203.003,195.090.80K+1.31%
3,139.003,090.003,131.003,090.000.04K+3.77%
3,139.003,090.003,131.003,090.000.04K+3.77%
3,025.003,080.003,080.003,020.000.47K-1.79%
3,025.003,080.003,080.003,020.000.47K-1.79%
3,080.003,050.003,061.003,041.940.41K+1.78%
3,080.003,050.003,061.003,041.940.41K+1.78%
3,026.003,084.003,084.003,030.001.60K+3.99%
3,026.003,084.003,084.003,030.001.60K-0.46%
3,040.003,085.003,094.003,040.000.10K-1.30%
3,080.003,125.003,132.503,080.001.00K-4.94%
สูงสุด:
3,224.98
% เปลี่ยน:
-10.19
ค่าเฉลี่ย:
3,070.31
ความแตกต่าง:
314.98
ต่ำสุด:
2,910.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย