รับส่วนลด 40%
🔎 ดู NVDA ProTips ทั้งหมด สำหรับข้อมูลความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทันทีรับส่วนลด 40%

Boeing (BA_KZ)

KASE
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
227.00
0.00(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า

ราคาย้อนหลัง หุ้น BA_KZ

กรอบเวลา
Daily
12/06/2023 - 02/21/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
227.00227.00227.00227.000.00K+4.61%
227.00227.00227.00227.000.00K+4.61%
217.00221.00221.00216.000.02K+0.46%
217.00221.00221.00216.000.02K+0.46%
216.00216.00216.00216.000.00K0.00%
216.00216.00216.00216.000.00K0.00%
216.00216.00216.00213.000.01K0.00%
216.00216.00216.00213.000.01K0.00%
216.00218.01218.01216.000.05K+0.41%
216.00218.01218.01216.000.05K+0.41%
215.11215.11215.11215.110.09K+0.66%
215.11215.11215.11215.110.09K+0.66%
213.71213.71213.71213.710.00K-17.55%
259.20244.98259.20244.980.00K+14.69%
226.00226.00226.00226.000.00K-3.75%
234.80238.00249.00234.600.69K-4.16%
245.00245.00245.00245.000.00K0.00%
245.00245.00245.00245.000.02K-3.31%
253.40253.40253.40253.400.00K-0.24%
254.00254.00254.00254.000.00K0.00%
254.00254.00254.00254.000.00K+0.99%
251.50251.51251.51251.500.01K+0.20%
251.00250.50251.00250.500.00K-1.57%
255.00255.00255.00255.000.00K-1.72%
259.45259.45259.45259.450.00K+3.78%
250.00250.00250.00250.000.00K+2.88%
243.00243.00243.00243.000.03K-0.82%
245.00233.00245.00233.000.00K+6.06%
231.00231.00231.00231.000.00K+0.43%
230.00215.00230.00215.000.01K+1.32%
สูงสุด:
259.45
% เปลี่ยน:
6.22
ค่าเฉลี่ย:
233.84
ความแตกต่าง:
46.45
ต่ำสุด:
213.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย