Boeing BA (BA)

17,218.00
+485.00(+2.90%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    19
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    17,154.50/17,218.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    16,900.00 - 17,138.00

ราคาย้อนหลัง หุ้น BA

กรอบเวลา:
รายวัน
17,218.0016,900.0017,218.0016,900.000.02K+2.10%
16,864.5016,389.0016,864.5016,389.003.18K+1.31%
16,646.5016,900.0017,049.0016,532.502.46K+0.89%
16,500.0016,500.0017,559.5016,002.000.04K+1.21%
16,303.5016,519.0016,519.0016,182.001.87K-2.17%
16,665.0016,997.5017,030.0016,664.003.77K-1.33%
16,890.0016,924.5016,924.5016,791.002.01K-0.38%
16,955.0017,072.0017,072.0016,861.000.28K-0.62%
17,060.0016,747.0017,150.5016,611.002.07K+2.24%
16,686.5016,504.0016,739.0016,362.003.49K+3.19%
16,170.0015,932.5016,231.5015,886.002.76K+1.16%
15,985.0015,680.0015,991.5015,609.003.49K+1.89%
15,688.5015,308.0015,688.5015,308.002.21K+3.01%
15,230.0014,958.5015,321.5014,958.502.78K+0.75%
15,117.0015,225.0015,225.0014,889.501.52K-0.65%
15,216.0015,371.0015,450.0015,030.000.85K+1.17%
15,039.5015,185.5015,185.5014,885.0010.64K-0.18%
15,066.0014,664.5015,075.0014,664.501.44K+1.80%
14,799.5014,893.0014,893.0014,575.001.86K-1.14%
14,970.5015,708.0015,750.0014,970.500.62K-4.16%
15,620.5015,546.0015,652.0015,333.500.24K-4.17%
สูงสุด: 17,559.50ต่ำสุด: 14,575.00ความแตกต่าง: 2,984.50ค่าเฉลี่ย: 16,032.93% เปลี่ยน: 5.63