Barclays (BARC)

1.560
+0.035(+2.30%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    72,463
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.000/0.000
  • ช่วงระยะของวัน:
    1.540 - 1.575
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ราคาย้อนหลัง หุ้น BARC

กรอบเวลา:
รายวัน
1.5601.5651.5751.54072.46K+2.30%
1.5251.5501.5701.480401.68K-3.79%
1.5851.6101.6351.585309.82K-2.46%
1.6251.6351.6801.62537.97K0.00%
1.6251.6051.6451.595192.87K+4.50%
1.5551.5601.5851.490671.35K-2.81%
1.6001.6601.6701.590463.49K-1.84%
1.6301.6651.6651.6051.22M+2.19%
1.5951.7301.7451.595616.51K-8.60%
1.7451.7001.7801.685512.26K+3.25%
1.6901.7801.7901.670942.40K-6.11%
1.8001.8251.8251.755439.29K-3.23%
1.8601.8901.8951.860145.15K-2.62%
1.9101.9101.9251.90547.61K-0.26%
1.9151.9601.9601.915149.71K-2.54%
1.9651.9701.9701.94093.39K+0.26%
1.9601.9551.9601.94542.56K0.00%
1.9601.9801.9801.945136.48K-1.26%
1.9852.0202.0201.97567.06K-1.24%
2.0101.9752.0201.97517.10K+1.77%
1.9751.9651.9801.96017.77K+1.54%
สูงสุด: 2.020ต่ำสุด: 1.480ความแตกต่าง: 0.540ค่าเฉลี่ย: 1.765% เปลี่ยน: -19.794