Bank of America Corp Pe ADR (BAC_pe)

20.03
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • ช่วงระยะของวัน:
    19.88 - 20.09
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    19.88 - 26.02

ภาพรวมของ BAC_pe

ปิดตลาดครั้งก่อน
19.9
ช่วงระยะของวัน
19.88-20.09
รายรับ
-
เปิดตลาด
19.9
ช่วง 52 สัปดาห์
19.88-26.02
EPS
-
ปริมาณการซื้อขาย
0
มูลค่าตลาด
285.94B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.9889
(4.94%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
20,610
อัตราส่วน P/E
-
Beta
-
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-20.92%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
8,056,881,363
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Bank of America Corp Pe ADR?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ประวัติบริษัท Bank of America Corp Pe ADR

ประวัติบริษัท Bank of America Corp Pe ADR

อุตสาหกรรม
ธนาคาร
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
208000

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อซื้อทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปถือหุ้นไว้ซื้อขายทันทีขายทันทีขายทันที