Ard Credit NBFI (ADB)

Mongolia
96.83
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    96.83 - 96.83

ราคาย้อนหลัง หุ้น ADB

กรอบเวลา:
รายวัน
96.8396.8396.8396.83-4.09%
100.96100.96100.96100.96-0.21%
101.17101.17101.17101.17-1.78%
103.00103.00103.00103.000.00%
103.00103.00103.00103.00+1.68%
101.30101.30101.30101.30-2.60%
104.00104.00104.00104.00+1.06%
102.91102.91102.91102.91-2.90%
105.98105.98105.98105.98+3.81%
102.09102.09102.09102.09-1.69%
103.85103.85103.85103.85-0.48%
104.35104.35104.35104.35-2.38%
106.89106.89106.89106.89+0.49%
106.37106.37106.37106.37+0.90%
105.42105.42105.42105.42-1.52%
107.05107.05107.05107.05+0.06%
106.99106.99106.99106.99+13.82%
94.0094.0094.0094.00-0.22%
94.2194.2194.2194.21+0.82%
93.4493.4493.4493.44-0.49%
93.9093.9093.9093.90+0.20%
93.7193.7193.7193.71+0.19%
สูงสุด: 107.05ต่ำสุด: 93.44ความแตกต่าง: 13.61ค่าเฉลี่ย: 101.43% เปลี่ยน: 3.53