รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

Apple (AAPL)

BIVA
สกุลเงิน MXN
การปฏิเสธความรับผิด
2,893.77
+4.51(+0.16%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น AAPL

กรอบเวลา
Daily
03/19/2024 - 04/18/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
2,893.772,926.662,930.002,866.734.60K+0.16%
2,893.772,926.662,930.002,866.734.60K+0.16%
2,889.262,938.002,939.002,888.111.56K-1.66%
2,889.262,938.002,939.002,888.111.56K-1.66%
2,938.002,888.402,965.002,888.404.21K+2.02%
2,938.002,888.402,965.002,888.404.21K+2.02%
2,879.722,766.312,885.662,766.318.31K+4.10%
2,879.722,766.312,885.662,766.318.31K+4.10%
2,766.312,785.182,785.182,755.021.66K-0.59%
2,766.312,785.182,785.182,755.021.66K-0.59%
2,782.642,752.002,782.002,752.001.57K+0.89%
2,782.642,752.002,782.002,752.001.57K+0.89%
2,758.022,782.002,782.002,751.381.20K-1.28%
2,758.022,782.002,782.002,751.381.20K-1.28%
2,793.832,790.002,803.452,787.001.70K-0.47%
2,793.832,790.002,803.452,787.001.70K-0.47%
2,807.032,807.502,837.152,800.001.12K-0.11%
2,807.032,807.502,837.152,800.001.12K-0.11%
2,810.002,803.002,826.002,800.0015.29K+0.37%
2,810.002,803.002,826.002,800.0015.29K+0.37%
2,799.782,830.002,830.002,792.502.90K-0.97%
2,799.782,830.002,830.002,792.502.90K-0.97%
2,827.212,862.002,862.002,822.001.36K-1.64%
2,827.212,862.002,862.002,822.001.36K-1.64%
2,874.432,845.002,874.002,841.751.99K-0.67%
2,874.432,845.002,874.002,841.751.99K+1.43%
2,834.042,851.252,855.002,830.001.66K-1.02%
2,863.312,885.012,885.192,838.002.79K-3.78%
2,975.712,970.002,979.992,950.002.17K+0.30%
2,966.692,925.012,970.002,925.0111.76K+3.33%
สูงสุด:
2,979.99
% เปลี่ยน:
0.79
ค่าเฉลี่ย:
2,842.66
ความแตกต่าง:
228.61
ต่ำสุด:
2,751.38
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย