รับส่วนลด 40%
🔎 ดู NVDA ProTips ทั้งหมด สำหรับข้อมูลความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทันทีรับส่วนลด 40%

Apple (AAPL)

ยูเครน
สกุลเงิน UAH
การปฏิเสธความรับผิด
7,352.00
+1,572.00(+27.20%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น AAPL

กรอบเวลา
Daily
07/14/2021 - 02/21/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
7,352.007,352.007,352.007,352.000.01K+27.20%
5,780.005,780.005,780.005,780.000.01K-0.34%
5,800.005,800.005,800.005,800.000.00K-8.52%
6,340.006,340.006,340.006,340.000.00K+6.55%
5,950.005,950.005,950.005,950.007.80K-7.77%
6,451.006,451.006,451.006,451.000.57K+29.02%
5,000.005,000.005,000.005,000.00+1.58%
4,922.004,922.004,922.004,922.000.00K-1.56%
5,000.005,000.005,000.005,000.00-30.70%
7,215.007,215.007,215.007,215.000.00K+52.15%
4,742.004,742.004,742.004,742.000.00K+3.09%
4,600.004,600.004,600.004,600.000.01K+3.84%
4,430.004,430.004,430.004,430.000.00K+3.14%
4,295.004,295.004,295.004,295.000.00K+0.14%
4,289.004,289.004,289.004,289.000.00K+8.72%
3,945.003,935.003,945.003,935.000.00K+1.13%
3,901.003,901.003,901.003,901.000.00K+2.28%
3,814.003,814.003,814.003,814.000.00K-8.32%
4,160.004,160.004,160.004,160.000.01K+1.59%
4,095.004,095.004,095.004,095.000.00K-0.34%
4,109.004,109.004,109.004,109.000.00K-5.28%
4,338.004,338.004,338.004,338.000.00K+5.99%
4,093.004,093.004,093.004,093.000.00K-1.54%
4,157.004,157.004,157.004,157.000.00K+5.19%
3,952.003,952.003,952.003,952.000.00K-0.38%
3,967.003,967.003,967.003,967.000.00K-3.27%
4,101.004,101.004,101.004,101.000.02K+2.89%
3,986.004,030.004,030.003,986.000.00K-3.44%
4,128.004,128.004,128.004,128.000.00K-0.67%
4,156.004,156.004,156.004,156.000.00K-43.47%
สูงสุด:
7,352.00
% เปลี่ยน:
0.00
ค่าเฉลี่ย:
4,768.93
ความแตกต่าง:
3,538.00
ต่ำสุด:
3,814.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย