รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

Apple (AAPL)

โคลัมเบีย
สกุลเงิน COP
การปฏิเสธความรับผิด
665,200.00
+26,520.00(+4.15%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น AAPL

กรอบเวลา
Daily
03/06/2024 - 04/14/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
665,200.00650,200.00665,200.00650,200.000.19K+4.15%
665,200.00650,200.00665,200.00650,200.000.19K+4.15%
638,680.00638,680.00638,680.00638,680.000.16K+0.15%
638,680.00638,680.00638,680.00638,680.000.16K+0.15%
637,700.00635,000.00637,700.00635,000.000.14K-0.74%
637,700.00635,000.00637,700.00635,000.000.14K-0.74%
642,440.00620,000.00642,440.00620,000.000.20K-0.40%
642,440.00620,000.00642,440.00620,000.000.20K-0.40%
645,000.00647,800.00647,800.00645,000.000.25K-0.77%
645,000.00647,800.00647,800.00645,000.000.25K-0.77%
650,000.00656,000.00656,000.00650,000.000.18K-0.91%
650,000.00656,000.00656,000.00650,000.000.18K-0.91%
656,000.00654,980.00656,000.00654,980.000.63K+1.71%
656,000.00654,980.00656,000.00654,980.000.63K+1.71%
645,000.00645,000.00645,000.00645,000.000.07K-2.27%
645,000.00645,000.00645,000.00645,000.000.07K-2.27%
660,000.00663,000.00663,000.00638,020.000.14K-1.49%
660,000.00663,000.00663,000.00638,020.000.14K-1.49%
670,000.00689,000.00689,000.00670,000.000.30K-4.15%
670,000.00689,000.00689,000.00670,000.000.30K-4.15%
699,000.00699,000.00699,000.00699,000.000.10K+5.11%
699,000.00699,000.00699,000.00699,000.000.10K+5.11%
665,000.00677,080.00677,080.00665,000.000.11K-1.88%
665,000.00677,080.00677,080.00665,000.000.11K-1.88%
677,740.00678,000.00678,000.00677,740.000.15K+0.92%
677,740.00678,000.00678,000.00677,740.000.15K+0.92%
671,540.00671,540.00671,540.00671,540.000.05K+0.23%
670,000.00670,000.00670,000.00670,000.000.10K+0.86%
664,300.00660,980.00669,520.00660,980.000.26K-0.26%
666,000.00675,000.00675,000.00666,000.000.24K+0.12%
สูงสุด:
699,000.00
% เปลี่ยน:
-0.94
ค่าเฉลี่ย:
659,178.67
ความแตกต่าง:
79,000.00
ต่ำสุด:
620,000.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย